Kengetallen

Veel accountants, adviseurs en banken maken bij hun advisering gebruik van kengetallen. Kengetallen zijn verhoudingsgetallen die het mogelijk maken op eenvoudige wijze onderdelen van het bedrijfsbeleid te beoordelen en intern en extern te vergelijken. Vergelijking is het belangrijkste doel van het werken met kengetallen.

Die vergelijking moet op twee manieren gebeuren:

  1. Vergelijking met kengetallen van hetzelfde bedrijf in voorgaande jaren (belangrijk bij overnames)

  2. Vergelijking met gemiddelden van de branche (voor nieuwe bedrijven de enige mogelijkheid)

Branchegemiddelden zijn bij verschillende instellingen verkrijgbaar, zoals EIM, KvK, de brancheorganisaties etc. Bernel Raad en Daad heeft ervaring met en kennis van Marktonderzoek en zal u hierbij graag steunen.

De financiële kengetallen zijn: solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Andere kengetallen zijn omloopsnelheid en productiviteit.

Maar ook andere formules en kengetallen worden bekeken zoals jaarlijkse afschrijving, jaarlijkse rentekosten, omzet per arbeidsuur, omzet per kracht, omzet per euro loonkosten, prijsverschillen, efficiencyverschillen, bedrijfsminimum, economisch resultaat, netto winst, gemiddeld debiteuren- of crediteurensaldo, gemiddelde veel debiteurenkrediet, gemiddelde veel crediteurenkrediet, werkkapitaal, current ratio, quick ratio, cash flow, winstreserve, gemiddeld eigen vermogen, gemiddeld totaal vermogen, kosten leverancierskrediet, kritische termijn en prijsberekeningen enz. Bernel Raad en Daad zet deze termen voor u op een rij.

 

 

 


 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren