Kan ik subsidie krijgen?

Binnen de Rijksregeling Zelfstandigen (RZ) stimuleert de startersregeling het starten van een eigen bedrijf ten behoeve van personen die uitkeringsgechtigd zijn en die niet op een andere wijze in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Zij maakt het mogelijk dat in beginsel gedurende zes maanden, inkomenshulp wordt verstrekt (via RZ). Tevens kan er krediet via de gemeente worden aangevraagd.

Dus als u uw eigen onderneming start moet u kijken of u daarbij financiële hulp kan krijgen van buiten af.

Hebt u een uitkering dan moet gekeken worden of de overheid u daarover iets te bieden heeft. Helpt het UWV u in bepaalde gevallen? Al deze zaken worden door Bernel Raad en Daad op een rij gezet en individueel bekeken. Ook zal Bernel Raad en Daad u daarbij ondersteunen.

 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren