Financieringsmogelijkheden

Er zijn in principe drie financieringsmogelijkheden:

  • eigen geld
  • geleend geld
  • startersubsidie

Men spreekt dan ook wel van eigen en vreemd vermogen. Enkele belangrijke vormen van vreemd vermogen zijn onderhandse leningen (bijvoorbeeld de Tante Agaath lening), hypothecaire leningen, leasing, huurkoop, bankkrediet en leverancierskrediet. Bernel Raad en Daad zal met u alle mogelijkheden doornemen.

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren