Ondernemingsplan

Wat is eigenlijk een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan geeft de ondernemersvisie weer op de ontwikkeling van zijn (op te richten) bedrijf door de toekomstige situatie te beschrijven. De ondernemer zal er verstandig aan doen zich te laten bijstaan door adviseurs zoals Bernel Raad en Daad. Maar toch zal hij als ondernemer volledig achter de inhoud van zijn plan moeten staan. Hij is en blijft zelf verantwoordelijk. Het moet dus zijn eigen plan zijn. In het ondernemingsplan dienen systematisch alle facetten van het te starten bedrijf aan de orde komen. Het doel hiervan is de haalbaarheid van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten te toetsen.


Voor wie is het ondernemingsplan eigenlijk bestemd?

Als startende ondernemer is het ondernemingsplan van groot belang om anderen een goed inzicht te geven van uw bedrijfsactiviteiten. Zie het als een soort open sollicitatie of evaluatie van uzelf.

Het is in eerste instantie van belang voor de ondernemer zelf. Relatief gezien zijn de risico’s voor de ondernemer veel groter dan voor andere betrokkenen. De gevolgen en de mislukking treffen de ondernemer zelf het zwaarst. Daarentegen vragen andere instanties zoals overheid, arbeidsbureaus, UWV, de fiscus en banken een duidelijk plan. Bernel Raad en Daad helpt u met het opzetten van dit plan. Geen enkel ondernemingsplan is hetzelfde en moet dus apart worden opgesteld. Ook de indeling wordt met u vastgesteld.


 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren