Commerciële aanpak

Om inzicht in de markt te krijgen is het nodig dat u over voldoende gegevens beschikt. Van belang zijn met name: Ontwikkeling van het marktgebied (samenstelling en prognoses van de bevolking); Concurrenten, hun assortiment en distributieaanpak samenwerkingsverbanden

Hoe commercieel bent u ingesteld? Doorzettingsvermogen, sociale vaardigheid en mensenkennis zijn belangrijke factoren in de toepassing van verkoopstrategieën. Het is niet altijd duidelijk op grond waarvan mensen besluiten tot aanschaf van een bepaald product of dienst. Die motieven kunnen meer of minder rationeel zijn.

Het gegeven dat mensen zich in hun koopgedrag laten leiden door een veelheid van motieven, betekent dat u als ondernemer de nodige speelruimte moet creëren waarbinnen u mensen kunt beïnvloeden en manipuleren. U zult moeten kunnen inzien dat uw klanten worden gekenmerkt door verschillende behoefte en eisen en vragen zo een specifieke benadering. Bernel Raad en Daad zal ook hierbij u adviseren en bijstaan.

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren