Bedrijfsonderdelen

All in adviesrapport inclusief ondernemingsplan

De kern van hetgeen Bernel Raad & Daad biedt is een zeer uitgebreid adviesrapport inclusief ondernemingsplan, dat volledig is toegesneden op de onderneming die u voor ogen heeft en waarin geen enkel relevant onderwerp, positief dan wel negatief, onbesproken blijft.

Hieraan gaat een uitgebreid gesprek vooraf, waarin vele aspecten de revue zullen passeren. Persoonlijke, commerciële, fiscale en financiële zaken zijn daarvan de meest voor de hand liggende, maar te denken valt ook aan onderwerpen als vergunningen, onroerend goed, personele zaken, administratie, publiciteit etc. Doel: een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van sterke en zwakke punten, zekerheden en risicofactoren.

Uiteindelijk resultaat is een adviesrapport dat een uitstekend handvat geeft bij het stellen van prioriteiten en dat u –mede dankzij het daarin opgenomen ondernemingsplan- kunt presenteren, bijvoorbeeld, wanneer u bij de bank een kredietaanvraag bespreekt.

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren